• Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Con người và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sinh quyển và một số môi trường sống chính, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, dân số, những vấn đề chung về giáo dục môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p hat 23/09/2023 6 0

 • Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Con người và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p hat 23/09/2023 7 0

 • Ebook Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Phần 1

  Ebook Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Phần 1

  Một trong những đặc điểm của cuốn từ điển này là nó có những ghi chú thư mục rất tỉ mỉ cùng các phần chú giải cho mỗi thư mục. Đây là công trình được biên soạn công phu với sự cộng tác của các chuyên gia Pháp và nhiều nước khác. Cuốn từ điển bao quát được nhiều khu vực vǎn hoá trên thế giới liên quan đến các phương diện dân tộc...

   511 p hat 23/09/2023 6 0

 • Ebook Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Phần 2

  Ebook Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới: Phần 2

  Tài liệu "Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới" thể hiện các biểu tượng với phụ đề các huyền thoại, chiêm mộng, phong tục, cử chỉ, dạng thể, các hình, màu sắc, con số, bao quát được nhiều khu vực vǎn hoá trên thế giới liên quan đến các phương diện dân tộc học, xã hội học, tâm lý học, thần thoại học, tôn giáo học.... Mời các bạn...

   578 p hat 23/09/2023 9 0

 • Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kinh tế học chính trị Mác - Lênin đối tượng, phương pháp, chức năng; Sản xuất và tái sản xuất xã hội; Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   390 p hat 23/09/2023 7 0

 • Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác-Lênin: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   302 p hat 23/09/2023 10 0

 • Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu "Quản trị chuỗi cung ứng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuỗi cung ứng trong thế kỷ 21; Hoạt động giao vận tích hợp; Lập kế hoạch chuỗi cung ứng tổng hợp; Quản trị dự trữ trong chuỗi cung ứng; Hệ thống vận chuyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   231 p hat 23/09/2023 6 0

 • Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị chuỗi cung ứng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản trị hoạt động vận chuyển trong chuỗi cung ứng; Quản trị hoạt động kho bãi trong chuỗi cung ứng; Đóng gói và xếp dỡ hàng hóa trong chuỗi cung ứng; Chuỗi cung ứng toàn cầu; Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng; Kế hoạch mạng lưới và...

   275 p hat 23/09/2023 7 0

 • Ebook Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả: Phần 1

  Ebook Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả: Phần 1

  Tài liệu Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả trình bày các nội dung: "Cuộc đời" của một doanh nghiệp có "tươi đẹp" hay "đen tối" lại luôn nằm trong tay của nhiều người khác; Sự xuất hiện "khủng bố" trực tuyến trong doanh nghiệp; Tầm quan trọng của quản trị "khủng bố" trực tuyến trong doanh nghiệp của...

   81 p hat 23/09/2023 7 0

 • Ebook Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả: Phần 2

  Ebook Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả của doanh nghiệp; Thiết lập mối quan hệ bền vững với báo chí; Xây dựng lực lượng xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp. Mời các bạn cùng...

   99 p hat 23/09/2023 6 0

 • Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 1

  Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 1

  Cuốn sách "Hương sắc mọi miền đất nước" giới thiệu với các em học sinh, các bạn đọc về đặc điểm thiên nhiên đất nước Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách gồm 2 nội dung chính sau: Non xanh nước biếc nói về đặc điểm địa hình, núi non sông ngòi, đồng bằng, đảo và quần đảo; Đất nước ta đẹp giới thiệu về các điểm du lịch, tài nguyên du...

   78 p hat 23/09/2023 4 0

 • Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 2

  Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hương sắc mọi miền đất nước" trình bày về Đất nước ta giàu nêu lên các tài nguyên trên mặt và trong lòng đất. Những kiến thức nêu trên hầu hết được trình bày thông qua các câu chuyện để các em học sinh tiếp thu được dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hat 23/09/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hat
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhat200vi