• Ebook Những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách giới thiệu 23 ngôi chùa tiêu biểu ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Các bài viết về những ngôi chùa này chủ yếu được tuyển chọn và lược trích từ các bài viết trong một số cuốn sách và tạp chí đã xuất bản. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   99 p hat 26/06/2022 4 0

 • Ebook Những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam: Phần 2

  Tìm hiểu về những ngôi chùa, không chỉ giúp chúng ta thấy được đặc điểm của Phật giáo Việt Nam nói riêng, đặc điểm của tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam nói chung, mà còn giúp chúng ta hiểu được một mặt quan trọng của lịch sử văn hóa và tư tưởng Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 cuốn sách.

   97 p hat 26/06/2022 3 0

 • Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc hơn 100 lễ hội tiêu biểu, có tính điển hình ở các địa phương hay vùng miền trong cả nước. Phần 1 cuốn sách trình bày 58 lễ hội ở miền Bắc, cụ thể là lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, hội Lim, lễ hội chùa Dâu,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p hat 26/06/2022 3 0

 • Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc về một số lễ hội ở miền Trung và miền Nam. Đó là lễ hội đâm Trâu, lễ hội Cầu ngư, lễ Bà Chúa Xứ, lễ hội đua bò Bảy Núi,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p hat 26/06/2022 2 0

 • Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những điều nên biết về phong tục Việt Nam" cung cấp kiến thức cho người đọc về các phong tục, tập quán, nghi lễ trong các lĩnh vực: hôn nhân, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu. Mời các bạn tham khảo chi tiết hơn.

   110 p hat 26/06/2022 4 0

 • Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những điều nên biết về phong tục Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của cuốn sách, phần 2 trình bày về các phong tục, tập quán, nghi lễ trong: tang, giỗ, tết, tế lễ, âm dương ngũ hành tồn tại ở nước ta từ xưa đến nay. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

   90 p hat 26/06/2022 3 0

 • Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản" để cập đến các tiểu luận về văn hóa, nghệ thuật, xã hội Nhật Bản như những mô hình ẩn giấu hay những nguyên hình của văn hóa Nhật Bản, ngày Tết ở Nhật, giao điểm văn hóa Việt Nam và Nhật Bản... Mời các bạn tham khảo.

   69 p hat 26/06/2022 2 0

 • Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản" trình bày các tiểu luận giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản quá các giai đoạn: Thế kỷ VII-VIII, thế kỷ XVI-XVIII, sau Minh Trị duy tân tương ứng với ba thời kỳ trong lịch sử bang giao của Nhật Bản với thế giới. Mời các bạn tham khảo.

   157 p hat 26/06/2022 2 0

 • Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung gồm 4 chương trình bày về: những khái niệm cơ bản; những phẩm chất và năng lực cần có ở hướng dẫn viên du lịch; những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch; tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p hat 26/06/2022 4 0

 • Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung trình bày về: tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; những mối quan hệ tác động trực tiếp tới hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p hat 26/06/2022 2 0

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về văn hóa du lịch; các thành tố của văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p hat 26/06/2022 4 0

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; Khai thác các giá trị văn hóa trong kinh doanh du lịch; các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p hat 26/06/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số