• Ebook Nhìn lại phong trào Phật giáo Miền Nam năm 1963: Phần 1

  Ebook Nhìn lại phong trào Phật giáo Miền Nam năm 1963: Phần 1

  "Ebook Nhìn lại phong trào Phật giáo Miền Nam năm 1963: Phần 1" được biên soạn với các nội dung từ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong trào Phật giáo ở Miền Nam năm 1963; bối cảnh lịch sử, sự kiện, nhân vật văn học trong phong trào Phật giáo ở Miền Nam năm 1963.

   314 p hat 29/11/2021 3 0

 • Ebook Nhìn lại phong trào Phật giáo Miền Nam năm 1963: Phần 2

  Ebook Nhìn lại phong trào Phật giáo Miền Nam năm 1963: Phần 2

  "Ebook Nhìn lại phong trào Phật giáo Miền Nam năm 1963: Phần 2" tiếp nối phần 1 với các nội dung ý nghĩa, vai trò và bài học lịch sử từ phong trào Phật giáo Miền Nam năm 1963; đồng hành cùng dân tộc, đạo pháp và chủ nghĩa xã hội của Phật Giáo trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

   308 p hat 29/11/2021 1 0

 • Ebook Nghề và làng nghề truyền thống: Phần 1

  Ebook Nghề và làng nghề truyền thống: Phần 1

  Ebook Nghề và làng nghề truyền thống: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghề và làng nghề truyền thống ở Hưng Yên; Làng nghề ở An Nhơn-Bình Định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   233 p hat 29/11/2021 3 0

 • Ebook Nghề và làng nghề truyền thống: Phần 2

  Ebook Nghề và làng nghề truyền thống: Phần 2

  Hội văn nghệ dân gian Việt Nam: Nghề và làng nghề truyền thống: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Làng nghề truyền thống Bình Định; Đôi điều về làng nghề truyền thống; Làng nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa; Nghề dú đồng Phương Danh; Nghề đúc chuông; Làng nón ngựa Xuân Quang;...

   274 p hat 29/11/2021 3 0

 • Ebook Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

  Ebook Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

  Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận và phương pháp luận của tâm lý học theo quan điểm của triết học mác; Đo lường; Biểu đạt kết quả đo lường trong các nghiên cứu tâm lý học; Phương pháp chọn mẫu; Các phương pháp thường được sử...

   78 p hat 29/11/2021 3 0

 • Ebook Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

  Ebook Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

  Tiếp nội dung phần 1, Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 2 gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sử dụng các đại lượng thống kê trong các nghiên cứu tâm lý học; Sử dụng hệ số tương quan trong các nghiên cứu tâm lý học; Thực hành sử dụng phần mềm SPSS cho một công trình nghiên cứu. Mời các...

   141 p hat 29/11/2021 1 0

 • Ebook Advertising - Theory (Third edition): Part 1

  Ebook Advertising - Theory (Third edition): Part 1

  The document Advertising - Theory (Third edition): Part 1 has contents: The environment of advertising, the evolution of advertising, the business of advertising, communication and consumer behavior, account planning and research,... and other contents. Invite you to refer.

   206 p hat 29/11/2021 2 0

 • Ebook Advertising - Theory (Third edition): Part 2

  Ebook Advertising - Theory (Third edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 Advertising - Theory (Third edition) has contents: Print advertising, digital interactive media, media planning and buying, out of home, direct mail, and promotional products, broadcast, cable, digital, and satellite media - television and radio,... and other contents. Invite you to refer.

   270 p hat 29/11/2021 2 0

 • Ebook Literary art in digital performance: Case studies in new media art and criticism – Part 1

  Ebook Literary art in digital performance: Case studies in new media art and criticism – Part 1

  Literary art in digital performance: Case studies in new media art and criticism – Part 1, the following will be discussed in this part: Juncture and form in new media criticism, what is and toward what end do we read digital literature? strickland and Lawson Jaramillo’s slippingglimpse: distributed cognition at/in work, reading the discursive spaces of text rain, geopoetics: aesthetic experience in the works of stefan schemat and teri rueb.

   115 p hat 29/11/2021 1 0

 • Ebook Literary art in digital performance: Case studies in new media art and criticism – Part 2

  Ebook Literary art in digital performance: Case studies in new media art and criticism – Part 2

  Literary art in digital performance: Case studies in new media art and criticism – Part 2, the following will be discussed in this part: Self, setting, and situation in second life; looking behind the façade: playing and performing an interactive drama; artificial poetry: on aesthetic perception in computer-aided literature; screen writing: a practice-based, eurorelative introduction to digital literature and poetics.

   86 p hat 29/11/2021 2 0

 • Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 1

  Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 1

  Ebook "SEO 2019 learn search engine optimization with smart internet marketing strategies: Part 1" present the content introduction to how Google works; keyword research, the most important step of SEO; on-page SEO, how to let Google know what your page is about; link building, how to rank extremely high on Google; social media & SEO; web analytics in a nutshell, how to measure your success.

   80 p hat 29/11/2021 1 0

 • Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 2

  Ebook Smart internet marketing strategies in 2019: Part 2

  Ebook "SEO 2019 learn search engine optimization with smart internet marketing strategies: Part 2" present the content troubleshooting common SEO problems & how to fix them; Local SEO, SEO for local businesses; the New Meta: JSON-LD, Microdata, Schema.org & Facebook Open Graph; Powerful SEO tools.

   66 p hat 29/11/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số