• Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu tín ngưỡng thờ Phạm Tử Nghi ở hải phòng và một số hướng khai thác phục vụ du lịch

  Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu tín ngưỡng thờ Phạm Tử Nghi ở hải phòng và một số hướng khai thác phục vụ du lịch

  Khóa luận đánh giá khách quan nhất về lễ hội Phạm Tử Nghi; thực trạng và nêu ra giải pháp khai thác di tích, lễ hội thờ Phạm Tử Nghi phục vụ hoạt động du lịch. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo khóa luận.

   106 p hat 26/03/2021 6 0

 • Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch tại khách sạn Hữu Nghị - Hải Phòng

  Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch tại khách sạn Hữu Nghị - Hải Phòng

  Nội dung của khóa luận trình bày lý luận, tổng hợp và phân tích những giải pháp về thu hút khách du lịch tại khách sạn Hữu Nghị - Hải Phòng; chất lượng dịch vụ tại nhà hàng; đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch tại khách sạn Hữu Nghị - Hải Phòng.

   64 p hat 26/03/2021 14 0

 • Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Seafood

  Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Seafood

  Nội dung nghiên cứu của đồ án này phân tích những điểm mạnh cũng như những điểm còn hạn chế của dịch vụ ăn uống tại đây; đánh giá đúng thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Seafood và tìm ra những vấn đề còn tồn tại trong chất lượng dịch vụ của nhà hàng để từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao...

   71 p hat 26/03/2021 7 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Giáo trình "Tâm lý học đại cương" giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý, trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý, trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   158 p hat 28/02/2021 15 0

 • Giáo trình Logic học đại cương - TS. Nguyễn Như Hải

  Giáo trình Logic học đại cương - TS. Nguyễn Như Hải

  Giáo trình Logic học đại cương được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức về logic học cho mọi người đặc biệt là đội ngũ học sinh, sinh viên. Giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất, và trình bày nắng gọn, dễ hiểu nhất, với mong muốn giúp cho người học dễ học dễ nhớ. Mời bạn đọc tham khảo.

   230 p hat 28/02/2021 14 1

 • Ebook Phục vụ buồng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Ebook Phục vụ buồng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Nội dung của ebook trình bày sắp xếp xe đẩy và dụng cụ; dọn vệ sinh khu vực chung, các thiết bị và tiện nghi; cung cấp dịch vụ về đồ vải tại khách sạn; áp dụng thực hành có trách nhiệm trong; đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm; tiến hành đánh giá năng lực làm việc của nhân viên; tiến hành và tuân theo các quy trình xử lý kỷ luật...

   180 p hat 28/02/2021 21 0

 • Ebook Lễ tân - Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Ebook Lễ tân - Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

  Nội dung của ebook trình bày phương pháp xây dựng tiêu chuẩn vtos; các bậc trình độ và chứng chỉ VTOS; các đơn vị năng lực VTOS; cấu trúc đơn vị năng lực; nhận và xử lý các yêu cầu đặt giữ buồng; cung cấp dịch vụ khách hàng; cung cấp dịch vụ điện thoại và công nghệ thông tin; đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm; lập kế hoạch, phân...

   172 p hat 28/02/2021 17 0

 • Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1 gồm 2 nội dung chính như sau: Những vấn đề khái quát về khu vực học và Việt Nam học; Việt Nam học trong tiến trình lịch sử. Mục đích của nghiên cứu khu vực cũng nhằm đạt tới những nhận thức tổng hợp, đa dạng, những quy luật vận động với những quan hệ nhiều chiều của những chủ thể con...

   74 p hat 28/02/2021 13 0

 • Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2 trình bày Việt Nam học trong con mắt người nước ngoài và Những gợi ý tổ chức học tập. Tác giả dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu, với tinh thần thực sự cầu thị tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, tài liệu học tập với nội dung về khu vực học và nhập môn Việt...

   88 p hat 28/02/2021 12 0

 • Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học)

  Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học)

  Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học) với các nội dung: tác phẩm văn học và các yếu tố của chỉnh thể tác phẩm; đề tài, chủ đề, tư tưởng và ý nghĩa của tác phẩm văn học; nhân vật trong tác phẩm văn học; cốt truyện và kết cấu của tác phẩm văn học; lời văn nghệ thuật trong tác phẩm văn học

   163 p hat 28/02/2021 14 0

 • Giáo trình Triết học - Tô Thành Lê

  Giáo trình Triết học - Tô Thành Lê

  Giáo trình "Triết học" trình bày các nội dung sau: khái quát về triết học và lịch sử triết học, khái lược lịch sử triết học Phương Đông, khái lược lịch sử triết học Phương Tây, khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng,...

   457 p hat 28/02/2021 13 0

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340

  "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn với những bài viết: Tất cả chúng sanh là chư Phật; Kính thơ Thánh hiền; Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý; Các pháp là Chân như vốn toàn thiện; Nhận định về tác phẩm “Tiên Phật vấn đáp” của Hòa thượng...

   68 p hat 28/02/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số