• Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 6 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 6 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 6 Quản trị khủng hoảng cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc của những khủng hoảng tiềm tàng; Phòng tránh những nguy cơ; Lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ; Ngăn chặng khủng hoảng; Giải quyết khủng hoảng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hat 29/11/2021 6 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 5 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 5 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 5 Tổ chức sự kiện cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng kế hoạch nhân sự cho sự kiện; Xây dựng kế hoạch tài chính cho sự kiện; Triển khai các bước trong tổ chức sự kiện; Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p hat 29/11/2021 2 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 0 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 0 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 0 giới thiệu môn học với mục tiêu chính là Trình bày: khái niệm, nội dung, lịch sử hình thành, nguyên tắc hoạt động, vai trò của PR; Phân biệt PR với một số lĩnh vực truyền thông khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hat 29/11/2021 1 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 6 Sự kiện và Tài trợ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm sự kiện; Quy trình tổ chức sự kiện; Quy trình thực hiện tài trợ; Quy trình vận động tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hat 29/11/2021 1 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 3 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 3 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 3 PR nội bộ với mục tiêu chính là hiểu được thực chất và vai trò của PR nội bộ trong tổ chức, doanh nghiệp; Hiểu được nhiệm vụ và phương pháp truyền thông nội bộ tổ chức; Thực hiện nguyên tắc và yêu cầu khi xây dựng văn hóa giao tiếp trong tổ chức; Hiểu rõ và thực hiện đúng các quy trình tổ chức các...

   35 p hat 29/11/2021 1 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 7 Quản lý khủng hoảng cung cấp cho người học những kiến thức như: Xung đột/Quản lý xung đột; Vấn đề/Quản lý vấn đề; Khủng hoảng/Quản lý khủng hoảng; Truyền thông khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hat 29/11/2021 1 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 8 Hoạt động PR trong kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Vai trò và trách nhiệm của PR; Nhiệm vụ xây dựng thương hiệu của PR; Hoạt động PR nội bộ; Tổ chức bộ phận PR; Dịch vụ cung cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hat 29/11/2021 1 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 2 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 2 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 2 Hoạch định chiến lược PR cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung và vai trò của hoạch định chiến lược PR; Quy trình hoạch định chiến lược PR của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hat 29/11/2021 1 0

 • Sự phiền toái của các loại quảng cáo video trên youtube và hàm ý cho doanh nghiệp Việt Nam

  Sự phiền toái của các loại quảng cáo video trên youtube và hàm ý cho doanh nghiệp Việt Nam

  Nghiên cứu này khảo sát mức độ phiền toái của hai dạng quảng cáo có thể bỏ qua và không thể bỏ qua trên YouTube. Tác động của sự phiền toái gây ra bởi hai loại hình quảng cáo trên đến tâm lý và hành vi khách hàng sẽ được so sánh và đánh giá, từ đó đưa ra các gợi ý về cách thức quảng cáo hiệu quả cho doanh nghiệp.

   12 p hat 29/11/2021 3 0

 • Sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội trong mục đích sáng tạo nhóm: Góc nhìn từ thuyết học vấn xã hội và đổi mới trong môi trường nhóm

  Sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội trong mục đích sáng tạo nhóm: Góc nhìn từ thuyết học vấn xã hội và đổi mới trong môi trường nhóm

  Đề tài nêu lên phương tiện truyền thông xã hội đã phát triển đáng kể trong thời đại của điện thoại thông minh và internet. Các công cụ giao tiếp trên mạng xã hội đã thay đổi sâu sắc toàn bộ cuộc sống và cách mọi người tương tác với người khác và thế giới xung quanh. Dần dần, mạng xã hội bắt đầu có vai trò thiết yếu hơn trong việc xây...

   15 p hat 29/11/2021 2 0

 • Truyền thông Marketing kỹ thuật số tại các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Truyền thông Marketing kỹ thuật số tại các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết chỉ rõ thực trạng hai mặt của việc phát huy vai trò của công cụ này cùng với nhưng nguyên nhân làm hạn chế tại các doanh nghiệp Việt Nam. Cuối cùng, những quan điểm, định hướng và giải pháp đã được đề xuất để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của truyền thông kỹ thuật số tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

   16 p hat 29/11/2021 2 0

 • Nghiên cứu góc nhìn đối với thương hiệu trong quảng cáo sử dụng hình ảnh trên nền tảng Digital Marketing và Social Media

  Nghiên cứu góc nhìn đối với thương hiệu trong quảng cáo sử dụng hình ảnh trên nền tảng Digital Marketing và Social Media

  Bài viết này trình bày về tâm lý học về hình ảnh chính là nghiên cứu về góc độ gợi nên xúc cảm của hình ảnh. Trong digital marketing và quảng cáo, đây chính là khía cạnh khoa học quan trọng cần được chú ý đến, đơn giản vì những bức hình bạn chọn sẽ tạo ra sự khác biệt đối với việc chuyển đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hat 29/11/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số