• Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 2

  Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về các phương tiện truyền thông nội bộ; truyền thông trực diện – truyền thông mặt đối mặt; truyền thông nội bộ bằng phương thức xây dựng câu chuyện; truyền thông qua các phương tiện truyền thông nội bộ; truyền thông nội...

   50 p hat 23/03/2022 15 1

 • Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 1

  Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 1

  "Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về tổ chức và văn hóa tổ chức; ảnh hưởng cửa văn hóa tổ chức đến truyền thông tổ chức; hoạt động truyền thông nội bộ trong tổ chức; phương pháp đánh giá hiệu quả truyền thông nội bộ; điều chỉnh hoạt động truyền thông;... Mời các bạn cùng...

   83 p hat 23/03/2022 15 1

 • Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp

  Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp

  Bài giảng trình bày các nội dung: tạo nhu cầu sản phẩm; củng cố thương hiệu; các bước của quá trình truyền thông; lập kế hoạch truyền thông; đánh giá hiệu quả truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc nội dung.

   39 p hat 22/02/2022 22 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 1 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 1 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 1 Tư tưởng cơ bản của marketing thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm marketing thương mại; Bản chất của marketing thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hat 22/02/2022 14 1

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 7 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 7 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 7 Địa điểm và phân phối hàng hoá cung cấp cho người học những kiến thức như: Lựa chọn địa điểm; Lựa chọn và thiết kế kênh phân phối; Tổ chức và điều khiển quá trình phân phối; Các hình thức bán lẻ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hat 22/02/2022 13 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 3 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh; Tiềm lực của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hat 22/02/2022 13 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 5 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 5 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 5 Chiến lược marketing và tham số sản phẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm sản phẩm; Sản phẩm mới và định hướng phát triển; Triển khai sản phẩm mới và chu kỳ sống của sản phẩm; Phân lớp hàng hoá; Nhãn hiệu hàng hoá; Bao bì hàng hoá.

   15 p hat 22/02/2022 11 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 4 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 4 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 4 Hành vi mua sắm cung cấp cho người học những kiến thức như: Người tiêu thụ trung gian và đặc điểm mua sắm; Người tiêu thụ cuối cùng và đặc điểm mua sắm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hat 22/02/2022 8 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 6 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 6 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 6 Giá cả cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm giá trong kinh doanh; Các mục tiêu định giá; Các chính sách định giá; Các phương pháp tính giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p hat 22/02/2022 10 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 2 Cơ hội và thị trường của doanh nghiệp thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ hội thị trường; Thị trường của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hat 22/02/2022 9 0

 • Bài giảng Marketing thương mại: Chương 8 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 8 - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Marketing thương mại: Chương 8 Xúc tiến trong chiến lược marketing cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Vai trò của xúc tiến với hoạt động thương mại của doanh nghiệp; Nội dung xúc tiến; Ngân sách xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p hat 22/02/2022 10 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 Chính sách sản phẩm với mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu khái niệm sản phẩm theo quan điểm marketing; Nghiên cứu các quyết định liên quan tới sản phẩm  Nắm bắt được quy trình phát triển sản phẩm mới; Tìm hiểu các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hat 22/02/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số