• Bài giảng Public relation: Chương 6 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 6 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 6 Pháp luật và đạo đức trong hoạt động PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Luật pháp; Đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hat 24/05/2022 2 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 5 Hoạch định chiến lược PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược; Hoạch định chiến lược PR; Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hat 24/05/2022 2 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 4 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 4 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 4 Quản trị khủng hoảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khủng hoảng là gì; Hoạch định chương trình quản lý khủng hoảng; Các nhóm xử lý khủng hoảng; Hành động; Chương trình xử lý khủng hoảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hat 24/05/2022 3 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 3 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 3 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 3 Lợi ích của hoạt động PR trong doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa của hoạt động PR trong DN; Thu hút và duy trì quan hệ với khách hàng; PR trong nội bộ doanh nghiệp; Tự làm hay thuê dịch vụ; Phẩm chất và kỹ năng của người làm PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hat 24/05/2022 2 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 2 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 2 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 2 Tiến trình PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất của hoạt động PR; phương thức tiến hành hoạt động PR; các kênh thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hat 24/05/2022 1 0

 • Bài giảng Public relation: Chương 1 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 1 - ThS. Lê Thúy Kiều

  Bài giảng Public relation: Chương 1 Tổng quan về hoạt động quan hệ công chúng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động PR; Các hoạt động của PR; Vai trò của người quản lý đối với hoạt động PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p hat 24/05/2022 1 0

 • Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt: Phần 1

  Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt: Phần 1

  Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt phần 1 có nội dung gồm 50 ý tưởng trong 100 ý tưởng mà tác giả muốn giới thiệu. Các ý tưởng tiêu biểu như ý tưởng cho nhan đề, tiêu đề email , bài viết dài và vì sao nó có tác dụng, công thức AIDCA, dùng phông chữ Courier, ... Mời các bạn tham khảo!

   167 p hat 27/04/2022 9 1

 • Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt: Phần 2

  Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt: Phần 2

  Ebook 100 ý tưởng viết quảng cáo hay tuyệt: Phần 2 tiếp tục giới thiệu 50 ý tường còn lại của cuốn sách như tìm điểm yếu của khách hàng, bán hàng cho những nhà quản lý quốc tế , Sử dụng tiêu đề phụ, khơi gợi trí tò mò, Sử dụng dữ liệu cá nhân một cách thông minh,... Mời các bạn tham khảo!

   154 p hat 27/04/2022 9 2

 • Ebook Media and cultural theory

  Ebook Media and cultural theory

  In this book we trace the development of Media and Cultural Theory from the Enlightenment through to the present day. Along the way we gesture towards a range of contemporary media texts including film, television, journalism, pop music, the Internet. And, indeed, what first attracted us to BookBoon was the opportunity to create a text that we could update and keep fresh; the media industry moves quickly and it is important to be able to...

   126 p hat 27/04/2022 4 0

 • Bài giảng Quan hệ Công chúng (Đinh Tiên Minh) - Bài 6

  Bài giảng Quan hệ Công chúng (Đinh Tiên Minh) - Bài 6

  Bài giảng Quan hệ Công chúng (Đinh Tiên Minh) - Bài 6 giải quyết khủng hoảng nạn nhân chủ yếu là các công ty danh tiếng là ăn hiệu quả,doanh nghiệp Việt Nam không lường trước được sự vận động của các mối quan hệ,trong khi pháp luật Việt Nam còn bất cập,những công ty bị khủng hoảng phải chịu thiệt hại nặng do không chuẩn bị trước.

   11 p hat 27/04/2022 4 0

 • Bài giảng Quan hệ Công chúng (Đinh Tiên Minh) - Bài 4

  Bài giảng Quan hệ Công chúng (Đinh Tiên Minh) - Bài 4

  Bài giảng Quan hệ Công chúng (Đinh Tiên Minh) - Bài 4 bao gồm các nội dung như: Tài trợ là một trong những hoạt động PR của doanh nghiệp hướng tới công chúng để xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp thông qua việc bỏ tiền vào một chương trình/sự kiện do một tổ chức khác thực hiện.

   10 p hat 27/04/2022 4 0

 • Bài giảng Quan hệ Công chúng Bài 3: Thông cáo báo chí - Th.S. Đinh Tiên Minh

  Bài giảng Quan hệ Công chúng Bài 3: Thông cáo báo chí - Th.S. Đinh Tiên Minh

  Bài giảng "Quan hệ Công chúng Bài 3 - Thông cáo báo chí" do Đinh Tiên Minh biên soạn, bao gồm các nội dung như: Vai trò của thông cáo báo chí, tác hại của thông cáo báo chí, ai thường xuyên tiếp xúc với TCBC, viết Thông cáo báo chí, nội dung cơ bản, một số lời khuyên, chuẩn bị thông ti, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng hơn.

   14 p hat 27/04/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số