• Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT34)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT34)

  Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT34) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hat 30/11/2017 69 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT37)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT37)

  Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT37) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hat 30/11/2017 48 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT38)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT38)

  Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT38) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hat 30/11/2017 136 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT39)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT39)

  Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT39) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hat 30/11/2017 123 1

 • Đề thi & đáp án thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH45)

  Đề thi & đáp án thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH45)

  Đề thi thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH45) sau đây có nội dung đề gồm 3 bài thực hành với hình thức thi vấn đáp và thời gian làm bài trong vòng 60 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   5 p hat 30/11/2017 121 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT42)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT42)

  Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT42) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hat 30/11/2017 140 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT47)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT47)

  Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT47) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hat 30/11/2017 135 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT48)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT48)

  Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT48) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hat 30/11/2017 128 1

 • Đề thi & đáp án thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH12)

  Đề thi & đáp án thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH12)

  Đề thi thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH12) sau đây có nội dung đề gồm 3 bài thực hành với hình thức thi vấn đáp và thời gian làm bài trong vòng 60 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   5 p hat 30/11/2017 149 1

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT46)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT46)

  Đề thi lý thuyết Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề LT46) sau đây có nội dung đề gồm 4 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p hat 30/11/2017 137 1

 • Đề thi & đáp án thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH27)

  Đề thi & đáp án thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH27)

  Đề thi thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH27) sau đây có nội dung đề gồm 3 bài thực hành với hình thức thi vấn đáp và thời gian làm bài trong vòng 60 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   5 p hat 30/11/2017 155 1

 • Đề thi & đáp án thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH33)

  Đề thi & đáp án thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH33)

  Đề thi thực hành Hướng dẫn du lịch năm 2012 (Mã đề TH33) sau đây có nội dung đề gồm 3 bài thực hành với hình thức thi vấn đáp và thời gian làm bài trong vòng 60 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi...

   5 p hat 30/11/2017 123 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số