• Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

   401 p hat 24/06/2021 22 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 4

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo,... Của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến hết năm 1946.

   330 p hat 24/06/2021 22 0

 • Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3

  Ebook Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 3 Cung cấp một cách hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm đáp ứng sự nghiệp đổi mới của nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, những chuyển biến trên thế giới ngày càng nhanh chóng và phức tạp, các vấn đề mới đặt ra trong đời sống xã hội ngày...

   326 p hat 24/06/2021 26 0

 • Các chức năng cần có của website nhà hàng - ăn uống

  Các chức năng cần có của website nhà hàng - ăn uống

  Tài liệu trình bày một số chức năng cần thiết để thiết kế web nhà hàng chuẩn SEO; một số tính năng cần chú ý khi thiết kế website nhà hàng và quán ăn: phần giới thiệu, tin tức, sự kiện, các hình ảnh, thực đơn, video của nhà hàng quán ăn, đặt bàn, đặt món.

   5 p hat 24/06/2021 13 0

 • Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing

  Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing

  Tìm hiểu khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin Marketing; hệ thống ghi chép nội bộ; hệ thống tình báo Marketing; hệ thống nghiên cứu Marketing; hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing.

   19 p hat 24/06/2021 22 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Giáo trình Tâm lý học đại cương

  Giáo trình "Tâm lý học đại cương" giúp sinh viên trình bày được khái niệm cơ bản của tâm lý, trình bày được bản chất của các hiện tượng tâm lý, trình bày được các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   158 p hat 28/02/2021 57 0

 • Giáo trình Logic học đại cương - TS. Nguyễn Như Hải

  Giáo trình Logic học đại cương - TS. Nguyễn Như Hải

  Giáo trình Logic học đại cương được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức về logic học cho mọi người đặc biệt là đội ngũ học sinh, sinh viên. Giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất, và trình bày nắng gọn, dễ hiểu nhất, với mong muốn giúp cho người học dễ học dễ nhớ. Mời bạn đọc tham khảo.

   230 p hat 28/02/2021 32 1

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340

  "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn với những bài viết: Tất cả chúng sanh là chư Phật; Kính thơ Thánh hiền; Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý; Các pháp là Chân như vốn toàn thiện; Nhận định về tác phẩm “Tiên Phật vấn đáp” của Hòa thượng...

   68 p hat 28/02/2021 37 0

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 339

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 339

  Mời các bạn cùng tham khảo "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 339" để nắm chi tiết nội dung các bài viết về Chữ quốc ngữ; Sương khói hương rơi; Xã hội Việt Nam dưới thời Lý; Tâm sắc phong duy nhất ở thành Điện Hải; Phật khuyên làm thiện, không làm ác; Quan niệm về Đức Phật theo Phật giáo Nguyên thủy...

   68 p hat 28/02/2021 31 0

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 337+338

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 337+338

  "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 337+338" với các bài viết Hạnh phúc theo lời Phật dạy; Phật giáo thực hành giáo lý Khổ và Diệt khổ; Phật giáo, tính dục và sự thèm khát; Tản mạn chuyện ăn uống...

   100 p hat 28/02/2021 37 0

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 336

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 336

  "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 336" thông tin đến các bạn với các bài viết Phật giáo Việt Nam, nước Ấn Độ và Thánh Gandhi; Mười tám con sông trên Cửu đỉnh Huế; Ý nghĩa trọng đại của chủ bản kinh Phật viết trên vỏ cây bô-la ở Gandhara; Mô hình tu tập chùa Đại Giác - thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Con đường đến Sowa Rigpa...

   68 p hat 28/02/2021 35 0

 • Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng

  Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng

  Quan hệ công chúng (tiếng Anh: public relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay...

   36 p hat 26/12/2020 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số