• Giáo trình Quản lý di sản văn hoá

  Giáo trình Quản lý di sản văn hoá

  Giáo trình Quản lý di sản văn hoá được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn khái quát chung về di sản văn hóa, hệ thống các di sản văn hóa Việt Nam, quản lý nhà nước về di sản văn hóa dân tộc, nghiệp vụ quản lý di sản văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   199 p hat 24/04/2021 8 0

 • Nghiên cứu bố cục không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hóa lịch sử ATK Định Hóa

  Nghiên cứu bố cục không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hóa lịch sử ATK Định Hóa

  Khu du lịch văn hóa lịch sử ATK Định Hóa là một nơi giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi đây có nhiều di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng, danh lam thắng cảnh đẹp. Tuy nhiên, lượng khách đến với nơi đây còn rất ít là do: việc đầu tư xây dựng, bảo tồn di tích chưa gắn với khai thác giá trị cảnh quan làm phá vỡ cảnh quan khu vực; quy hoạch...

   5 p hat 23/04/2021 3 0

 • Đánh giá của du khách đối với các điểm đến du lịch văn hóa Chăm: So sánh giữa An Giang và Miền Trung

  Đánh giá của du khách đối với các điểm đến du lịch văn hóa Chăm: So sánh giữa An Giang và Miền Trung

  Bài viết được thực hiện nhằm xác định nhu cầu của du khách đối với loại hình du lịch dựa vào các giá trị văn hóa dân tộc Chăm tại An Giang. Nghiên cứu khảo sát 300 du khách đến An Giang và 95 du khách đến Ninh Thuận, Bình Thuận. Mẫu quan sát có sự cân bằng về giới tính, đa dạng về nghề nghiệp, thu nhập, tôn giáo nhằm đảm bảo tính đại diện...

   17 p hat 23/04/2021 1 0

 • Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan

  Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan

  Dựa trên lý thuyết về phát triển bền vững và tiếp cận các bên liên quan, bài viết tập trung đánh giá và phân tích các vấn đề đặt ra trong khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa Chăm ở Ninh Thuận trên cơ sở phân tích các nhu cầu thật sự của chính cộng đồng Chăm cũng như các bên liên quan tham gia vào hoạt động du lịch.

   13 p hat 23/04/2021 1 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch văn hóa thành phố Cần Thơ

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch văn hóa thành phố Cần Thơ

  Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch văn hóa ở thành phố Cần Thơ, thông qua số liệu thu thập được từ 150 du khách nội địa và được xử lý bằng phần mềm SPSS.

   6 p hat 23/04/2021 1 0

 • Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống đền tháp Bà la môn giáo của người Chăm qua các hoạt động du lịch văn hóa

  Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống đền tháp Bà la môn giáo của người Chăm qua các hoạt động du lịch văn hóa

  Bài viết này nhằm nhận diện hệ thống đền tháp Bà la môn giáo là một bộ phận của di sản văn hóa Chăm của vùng văn hóa duyên hải miền Trung. Đồng thời, đề xuất phương hướng đưa hệ thống đền tháp này vào trong hoạt động du lịch văn hóa trên phạm vi vùng. Có như vậy chúng ta mới phát huy giá trị và tiềm năng to lớn các di sản văn hóa Chăm...

   6 p hat 23/04/2021 1 0

 • Giải pháp duy trì và phát triển loại hình du lịch văn hóa tại Hà Tiên

  Giải pháp duy trì và phát triển loại hình du lịch văn hóa tại Hà Tiên

  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về các giải pháp duy trì và phát triển loại hình du lịch văn hóa tại Hà Tiên. Cụ thể, chúng tôi sẽ trình bày và phân tích hai nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp duy trì loại hình du lịch văn hóa qua lễ hội truyền thống, và nhóm giải pháp phát triển loại hình du lịch văn hóa thông qua khai thác tối đa giá trị văn hóa...

   12 p hat 23/04/2021 1 0

 • Cơ sở hình thành văn hóa du lịch ở Việt Nam

  Cơ sở hình thành văn hóa du lịch ở Việt Nam

  Văn hóa du lịch là khoa học nghiên cứu để làm rõ “giá trị du lịch” của văn hóa và làm rõ “giá trị văn hóa” trong hoạt động du lịch. Như vậy, văn hóa du lịch là yêu cầu tất yếu trong phát triển du lịch ở một quốc gia đa văn hóa như Việt Nam. Bộ môn khoa học nghiên cứu về văn hóa du lịch được hình thành từ thực tế hoạt động, các tài...

   7 p hat 23/04/2021 1 0

 • Chợ vùng cao từ góc nhìn văn hoá du lịch

  Chợ vùng cao từ góc nhìn văn hoá du lịch

  Chợ vùng cao không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi hàng hoá và sinh hoạt văn hoá mà còn là nơi thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khám phá văn hoá tộc người. Trong bối cảnh phát triển vùng cao, chợ không chỉ là nhân tố then chốt mà còn là động lực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

   9 p hat 23/04/2021 1 0

 • Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, du lịch và thực hiện chương trình OCOP ở khu vực Bắc Trung Bộ

  Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, du lịch và thực hiện chương trình OCOP ở khu vực Bắc Trung Bộ

  bài viết thông tin về việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, du lịch và thực hiện chương trình OCOP ở khu vực Bắc Trung Bộ.

   17 p hat 23/04/2021 4 0

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2

  Các phương pháp nghiên cứu của Xã hội học nông thốn được coi nhu là phần kiến thức quan trọng, không những giúp sinh viên có phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tốt và phù hợp, đồng thời còn trang bị một số kỹ năng trong việc phát hiện vấn để nghiên cứu, hình thành khung ý tưởng nghiên cứu, thu thập và sù lý thông tin số liệu, tổng...

   123 p hat 31/03/2021 12 0

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1

  Xã hội học nông thôn là môn khoa học cơ sở của các ngành Khuyến nông, Phát triển Nông thôn. Trong giáo trình này, các tác giả tập trung giới thiệu đôi tượng, chức năng nhiệm vụ của môn học. Sách được chia thành 2 phần, mời các các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   142 p hat 31/03/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số