• Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2

  Các phương pháp nghiên cứu của Xã hội học nông thốn được coi nhu là phần kiến thức quan trọng, không những giúp sinh viên có phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu tốt và phù hợp, đồng thời còn trang bị một số kỹ năng trong việc phát hiện vấn để nghiên cứu, hình thành khung ý tưởng nghiên cứu, thu thập và sù lý thông tin số liệu, tổng...

   123 p hat 31/03/2021 8 0

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1

  Xã hội học nông thôn là môn khoa học cơ sở của các ngành Khuyến nông, Phát triển Nông thôn. Trong giáo trình này, các tác giả tập trung giới thiệu đôi tượng, chức năng nhiệm vụ của môn học. Sách được chia thành 2 phần, mời các các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   142 p hat 31/03/2021 9 0

 • Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH MTV dịch vụ và lữ hành Saigontourist chi nhánh Hải Phòng

  Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH MTV dịch vụ và lữ hành Saigontourist chi nhánh Hải Phòng

  Khóa luận nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty TNHH MTV dịch vụ và lữ hành chi nhánh Hải Phòng, luận văn đi vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành. Để từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển cho hoạt động kinh doanh lữ hành cho công ty.

   56 p hat 26/03/2021 5 0

 • Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1 gồm 2 nội dung chính như sau: Những vấn đề khái quát về khu vực học và Việt Nam học; Việt Nam học trong tiến trình lịch sử. Mục đích của nghiên cứu khu vực cũng nhằm đạt tới những nhận thức tổng hợp, đa dạng, những quy luật vận động với những quan hệ nhiều chiều của những chủ thể con...

   74 p hat 28/02/2021 13 0

 • Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

  Ebook Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2 trình bày Việt Nam học trong con mắt người nước ngoài và Những gợi ý tổ chức học tập. Tác giả dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu, với tinh thần thực sự cầu thị tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, tài liệu học tập với nội dung về khu vực học và nhập môn Việt...

   88 p hat 28/02/2021 12 0

 • Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học)

  Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học)

  Giáo trình Lý luận văn học 2 (Tác phẩm và thể loại văn học) với các nội dung: tác phẩm văn học và các yếu tố của chỉnh thể tác phẩm; đề tài, chủ đề, tư tưởng và ý nghĩa của tác phẩm văn học; nhân vật trong tác phẩm văn học; cốt truyện và kết cấu của tác phẩm văn học; lời văn nghệ thuật trong tác phẩm văn học

   163 p hat 28/02/2021 14 0

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340

  "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 340" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn với những bài viết: Tất cả chúng sanh là chư Phật; Kính thơ Thánh hiền; Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý; Các pháp là Chân như vốn toàn thiện; Nhận định về tác phẩm “Tiên Phật vấn đáp” của Hòa thượng...

   68 p hat 28/02/2021 14 0

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 339

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 339

  Mời các bạn cùng tham khảo "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 339" để nắm chi tiết nội dung các bài viết về Chữ quốc ngữ; Sương khói hương rơi; Xã hội Việt Nam dưới thời Lý; Tâm sắc phong duy nhất ở thành Điện Hải; Phật khuyên làm thiện, không làm ác; Quan niệm về Đức Phật theo Phật giáo Nguyên thủy...

   68 p hat 28/02/2021 10 0

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 337+338

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 337+338

  "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 337+338" với các bài viết Hạnh phúc theo lời Phật dạy; Phật giáo thực hành giáo lý Khổ và Diệt khổ; Phật giáo, tính dục và sự thèm khát; Tản mạn chuyện ăn uống...

   100 p hat 28/02/2021 14 0

 • Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 336

  Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 336

  "Tạp chí Văn hóa Phật giáo - Số 336" thông tin đến các bạn với các bài viết Phật giáo Việt Nam, nước Ấn Độ và Thánh Gandhi; Mười tám con sông trên Cửu đỉnh Huế; Ý nghĩa trọng đại của chủ bản kinh Phật viết trên vỏ cây bô-la ở Gandhara; Mô hình tu tập chùa Đại Giác - thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Con đường đến Sowa Rigpa...

   68 p hat 28/02/2021 13 0

 • Di dân, tái định cư và biến đổi văn hóa cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long - Hướng lý thuyết áp dụng khi nghiên cứu

  Di dân, tái định cư và biến đổi văn hóa cộng đồng ngư dân vạn chài Hạ Long - Hướng lý thuyết áp dụng khi nghiên cứu

  Di dân và tái định cư (TĐC) không đơn thuần là hoạt động dịch chuyển cư dân. Xét trên phương diện chính sách, TĐC là một quá trình cần chú ý đến nhiều chiều cạnh, từ đảm bảo chỗ ở đến các vấn đề an sinh xã hội, vấn đề hỗ trợ việc làm và những thay đổi trong lối sống của một cộng đồng do những tác động mà chính sách đưa tới.

   10 p hat 25/02/2021 4 0

 • Tính hai mặt của truyền thông qua lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

  Tính hai mặt của truyền thông qua lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

  Trong suốt quá trình phục hồi và phát triển của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngoài những hiệu ứng tích cực trong quảng bá và thu hút du khách, lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn cũng đối diện với nhiều thách thức đến từ truyền thông. Sau vụ trâu số 18 húc chết chủ, một lần nữa chúng ta phải đặt lại câu...

   6 p hat 25/02/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số