• Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam: Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ - Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam: Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam: Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: nhận và xử lý các yêu cầu đặt giữ buồng; cung cấp dịch vụ đăng ký và nhận buồng; cung cấp dịch vụ khách hàng; cung cấp dịch vụ trả buồng; cung cấp các dịch vụ chào đón khách tại cửa và dịch...

   72 p hat 25/11/2022 6 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam: Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ - Phần 2

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam: Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam: Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính; quản lý các sự cố và tình huống khẩn cấp; vận hành các thiết bị an ninh cơ bản;...

   76 p hat 25/11/2022 6 0

 • Ebook Vietnam tourism occupational standards: Food preparation - Part 1

  Ebook Vietnam tourism occupational standards: Food preparation - Part 1

  Part 1 of ebook "Vietnam tourism occupational standards: Food preparation" provides readers with information about standards such as: prepare and make primary stock(s); prepare, cook and finish primary gravies and hot sauces; prepare, cook and finish primary soups; cook and finish primary fish dishes; cook and finish primary shellfish dishes; cook and finish primary meat dishes;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

   112 p hat 25/11/2022 1 0

 • Ebook Vietnam tourism occupational standards: Food preparation - Part 2

  Ebook Vietnam tourism occupational standards: Food preparation - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Vietnam tourism occupational standards: Food preparation" provides readers with information about standards such as: prepare, cook and finish cakes, sponges, and biscuits; prepare, cook and produce sauces, fillings and coatings for a range of desserts; prepare, finish and present advanced canapés and cocktail products; prepare, cook and present advanced/complex cold preparations;... Please refer to part 2 of...

   112 p hat 25/11/2022 1 0

 • Ebook Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations - Part 1

  Ebook Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations - Part 1

  Part 1 of ebook "Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations" provides readers with information about standards such as: receive and process reservations; provide check in and registration services; provide guest services; provide checkout services; provide bell boy and porter services; clean and maintain facilities and equipment;... Please refer to part 1 of the ebook for details!

   71 p hat 25/11/2022 1 0

 • Ebook Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations - Part 2

  Ebook Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Vietnam tourism occupational standards: Small accommodation operations" provides readers with information about standards such as: plan, allocate and monitor work of a team; prepare and analyse financial statements and reports; manage incidents and emergencies; operate basic security equipment; implement occupational health and safety practices;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

   73 p hat 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Tổ chức sự kiện: Phần 2 - Nguyễn Thị Kim Thanh

  Giáo trình Tổ chức sự kiện: Phần 2 - Nguyễn Thị Kim Thanh

  Phần 2 của giáo trình "Tổ chức sự kiện" nhằm giúp các em trình bày được vai trò của nhà tổ chức sự kiện, xác định được toàn bộ quy trình để tổ chức sự kiện. Nhận thức được tổ chức sự kiện là một cơ hội nghề nghiệp mới cho sinh viên sau khi ra trường. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo giáo trình tại đây nhé.

   93 p hat 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tổ chức sự kiện: Phần 1 - Nguyễn Thị Kim Thanh

  Giáo trình Tổ chức sự kiện: Phần 1 - Nguyễn Thị Kim Thanh

  Giáo trình "Tổ chức sự kiện" phần 1 do cô Nguyễn Thị Kim Thanh biên soạn có mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức sự kiện và ngành nghề tổ chức sự kiện. Phân tích được nhu cầu tổ chức sự kiện, các yếu tố môi trường trong quản trị sự kiện và tình hình cung ứng dịch vụ này tại Việt Nam. Mời quý thầy cô và...

   104 p hat 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 4.1: Mô hình hồi quy với biến giả

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 4.1: Mô hình hồi quy với biến giả

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 4.1: Mô hình hồi quy với biến giả. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm biến giả; mô hình hồi quy với biến chất lượng có 2 phạm trù; mô hình hồi quy với biến chất lượng có nhiều hơn 2 phạm trù; mô hình hồi quy với nhiều biến chất lượng; mô hình hồi quy hỗn hợp;... Mời các...

   46 p hat 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 3: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 3: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 3: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chuỗi thời gian; các đại lượng mô tả chuỗi thời gian; dự báo trên chuỗi thời gian;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   66 p hat 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 1: Mở đầu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại dự báo; các nguyên tắc dự báo; tổng quan và tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp dự báo; các phương pháp đánh giá dự báo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   37 p hat 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 2: Dự báo bằng phân tích hồi quy

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 2: Dự báo bằng phân tích hồi quy

  Bài giảng Dự báo trong kinh doanh - Chương 2: Dự báo bằng phân tích hồi quy. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản; mô hình hồi hồi quy nhiều biến; ước lượng và kiểm định giả thiết; phân tích hồi quy và dự báo; dự báo bằng mô hình hồi quy với biến giả;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   60 p hat 25/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số