• Bài giảng Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch

  Bài giảng "Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch" trình bày về vai trò của việc lập kế hoạch, các phương pháp lập kế hoạch, các thành phần của chương trình PR và bản kế hoạch PR.

   27 p hat 29/11/2021 4 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng là gì? - Giới thiệu chung

  Bài giảng Quan hệ công chúng là gì? - Giới thiệu chung

  Bài giảng "Quan hệ công chúng là gì? - Giới thiệu chung" trình bày với người học định nghĩa PR - quan hệ công chúng, định nghĩa theo chức năng cầu nối/truyền tải từ lãnh đạo đến công chúng; cầu nối/truyền tải từ công chúng đến lãnh đạo và đối tượng của PR.

   19 p hat 29/11/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ năng PR và Event - Quách Tuấn Khanh

  Bài giảng Kỹ năng PR và Event - Quách Tuấn Khanh

  Bài giảng Kỹ năng PR và Event do diễn giả Quách Tuấn Khanh trình bày. Nội dung bài giảng giới thiệu tổng quan về kỹ năng quan hệ báo chí, kỹ năng tổ chức event và kỹ năng lập kế hoạch PR. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   33 p hat 29/11/2021 3 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng - GV. Phạm Đình Sửu

  Bài giảng Quan hệ công chúng - GV. Phạm Đình Sửu

  Bài giảng Quan hệ công chúng của GV. Phạm Đình Sửu gồm 4 chương trình bày tổng quan về Pr, tiến trình Pr, hoạt động Pr trong doanh nghiệp. Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức tổng hợp về Quan hệ công chúng.

   42 p hat 29/11/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Đào Hoài Nam, MBA

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Đào Hoài Nam, MBA

  Bài giảng Quản trị thương hiệu nhằm khái quát về thương hiệu, qui trình quản trị thương hiệu, kiến tạo thương hiệu, xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu. Quản lý cơ cấu danh mục thương hiệu. Hoạch định ngân sách thương hiệu. Đo lường sức khỏe thương hiệu.

   120 p hat 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 4 Thực thi giao tiếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Thực thi PR/Giao tiếp; Mục đích của giao tiếp; Quá trình giao tiếp; Thông điệp/Nguồn phát/Tiếp nhận; Truyền thông tin tức; Truyền thông tổ chức; Giao tiếp liên cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hat 29/11/2021 6 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 3 Lập kế hoạch PR cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập kế hoạch & ý nghĩa của lập kế hoạch; Các mô hình lập kế hoạch PR; Các thành phần của chương trình PR; Bản kế hoạch PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hat 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 1 Tổng quan về PR cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm PR; Công chúng; Vai trò của PR; Nhiệm vụ chính của PR; Phân biệt PR với Marketing, Quảng cáo; Những kỹ năng cần thiết của người làm PR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hat 29/11/2021 6 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 2 Nghiên cứu và Đánh giá PR cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu trong PR; Phương pháp nghiên cứu; Kỹ thuật nghiên cứu trong PR; Đo lường đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p hat 29/11/2021 4 0

 • Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng môn Quan hệ công chúng: Bài 5 Quan hệ báo chí cung cấp cho người học những kiến thức như: Vai trò của báo chí; Mối quan hệ giữa báo chí và PR; Làm việc với báo chí; Thông hiểu báo chí; Một số công cụ tác nghiệp; Thảo luận nhóm: Kỹ năng viết thông cáo báo chí.

   15 p hat 29/11/2021 6 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 4 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 4 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 4 Quan hệ báo chí cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời của báo chí; Điều kiện ra đời và phát triển của báo chí; Những vấn đề chung về báo chí; Chức năng của báo chí; Phân loại báo chí; Nguyên tắc hoạt động của báo chí;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hat 29/11/2021 4 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 6 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 6 - Phạm Xuân Hưởng

  Bài giảng Quan hệ công chúng: Chương 6 Quản trị khủng hoảng cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc của những khủng hoảng tiềm tàng; Phòng tránh những nguy cơ; Lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ; Ngăn chặng khủng hoảng; Giải quyết khủng hoảng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hat 29/11/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số