• Bài giảng Kỹ năng trò chuyện, giao tiếp, thuyết minh tại điểm đến du lịch - Nguyễn Đức Trọng

  Bài giảng Kỹ năng trò chuyện, giao tiếp, thuyết minh tại điểm đến du lịch - Nguyễn Đức Trọng

  Bài giảng với các nội dung: giao tiếp là gì, trò chuyện như thế nào, thuyết minh tại điểm đến, nắm bắt tâm lý, tạo dựng thông điệp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành du lịch. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời cac bạn cùng tham khảo bài giảng.

   52 p hat 28/02/2021 17 4

 • Bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tình nguyện hỗ trợ nguồn nhân lực du lịch thủ đô Hà Nội

  Bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tình nguyện hỗ trợ nguồn nhân lực du lịch thủ đô Hà Nội

  Bài nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ Hướng dẫn viên du lịch của Hà Nội và đề xuất những giải pháp bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tình nguyện để hỗ trợ nguồn nhân lực cho sự phát triển của ngành du lịch Thủ đô Hà Nội.

   6 p hat 25/02/2021 7 0

 • Bàn về đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao

  Bàn về đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao

  Trên cơ sở các tiêu chí về hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao, soi chiếu vào thực trạng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.

   10 p hat 25/02/2021 6 0

 • Khai thác di sản văn hóa trong hoạt động du lịch - con đường xây dựng thương hiệu quốc gia của Việt Nam thời hội nhập

  Khai thác di sản văn hóa trong hoạt động du lịch - con đường xây dựng thương hiệu quốc gia của Việt Nam thời hội nhập

  Xây dựng thương hiệu quốc gia không còn là câu chuyện mới trên thế giới. Rất nhiều quốc gia đã và đang tiến hành, trong đó nhiều quốc gia xây dựng thành công thông điệp nổi bật, ghi đậm dấu ấn trong nhận thức của người dân toàn cầu. Thương hiệu quốc gia thường được gắn với các thông điệp quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp, hình ảnh du...

   8 p hat 25/02/2021 12 0

 • Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử

  Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử

  Bài viết nêu lên những giá trị tư tưởng của di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, hiện trạng phát triển du lịch, những tác động của du lịch tới di sản, những đánh giá và định hướng cho phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm tại Yên Tử.

   7 p hat 25/02/2021 8 0

 • Ebook Chỉ dẫn địa lý – Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt

  Ebook Chỉ dẫn địa lý – Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt

  Cuốn “Chỉ dẫn địa lý – Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt” do Cục Sở hưu trí tuệ xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” sẽ mang đến cho bạn đọc bức tranh về chất lượng, danh tếng, giá trị truyền thống và nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Hy vọng rằng, đây...

   67 p hat 28/01/2021 27 0

 • Tài liệu hướng dẫn vận hành du lịch lưu trú tại nhà dân

  Tài liệu hướng dẫn vận hành du lịch lưu trú tại nhà dân

  Nội dung của ebook trình bày du lịch và homestay ở Việt Nam; vệ sinh và chăm sóc môi trường; an toàn và an ninh; dịch vụ khách hàng; tăng tối đa doanh thu; tiếp thị chi phí thấp; công việc dọn phòng; dịch vụ ăn uống. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   20 p hat 28/01/2021 18 0

 • Ebook Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Ebook Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Nội dung của ebook trình bày: các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm; phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm; marketing và truyền thông có trách nhiệm trong du lịch; sử dụng lao động có trách nhiệm; xây dựng năng lực và chính sách tổ chức có trách nhiệm; các chuỗi cung cấp du lịch có trách nhiệm; hỗ trợ điểm đến du lịch có trách nhiệm... Mời các...

   125 p hat 28/01/2021 24 0

 • Ebook Hướng dẫn Xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

  Ebook Hướng dẫn Xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

  Nội dung của cuốn sách trình bày xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam; vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan; các công cụ của chính phủ để đạt được chính sách về du lịch có trách nhiệm.

   41 p hat 28/01/2021 16 0

 • Ebook Di tích, danh thắng Tuyên Quang: Phần 2

  Ebook Di tích, danh thắng Tuyên Quang: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Di tích, danh thắng Tuyên Quang" sẽ giới thiệu đến bạn đọc về: Kiên Đài - Nơi chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II; Kim Bình - Nơi họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II; Kim Quan - Trụ sở an toàn của Trung ương Đảng; Lập Binh - Di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ; Chi Liền - Di tích Trụ sở Ban Thường trực Quốc...

   112 p hat 26/01/2021 18 0

 • Ebook Di tích, danh thắng Tuyên Quang: Phần 1

  Ebook Di tích, danh thắng Tuyên Quang: Phần 1

  Tuyên Quang là phần lãnh thổ tươi đẹp, lâu đời của Tổ quốc Việt Nam. Trên đất Tuyên Quang đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đặc biệt thời kỳ cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang nằm trong căn cứ địa, có Tân Trào Được chọn làm thủ Đô lâm thời Khu Giải phóng, là An toàn khu của Trung ương Đảng,...

   92 p hat 26/01/2021 18 0

 • Bài giảng Tổng quan du lịch - Dương Thanh Xuân

  Bài giảng Tổng quan du lịch - Dương Thanh Xuân

  Nội dung bài giảng Tổng quan du lịch gồm có 3 chương. Chương 1: Mở đầu về du lịch, Chương 2: Các yếu tố cơ bản của du lịch, Chương 3: Nguồn nhân lực du lịch. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   63 p hat 26/01/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số