• Bài giảng Thông tin đào tạo bậc đại học chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Bài giảng Thông tin đào tạo bậc đại học chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  Bài giảng phân tích được ưu – nhược điểm của loại hình các doanh nghiệp hoạt động trên nền kinh tế; đặc điểm cơ bản về các địa điểm du lịch trọng điểm hoặc có khả năng tổ chức tiền trạm tại các địa điểm du lịch; trang bị các kiến thức tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sinh hoạt tập...

   9 p hat 27/10/2021 12 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin du lịch Việt Nam

  Ebook Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm Thông tin du lịch Việt Nam

  Ebook với các nội dung: thông tin cơ bản giới thiệu chung về trung tâm thông tin du lịch; nhu cầu về trung tâm thông tin du lịch; thị trường của các trung tâm thông tin du lịch; chức năng của các trung tâm thông tin du lịch; các trung tâm thông tin du lịch ở Việt Nam; hoạch định trung tâm thông tin du lịch; vận hành và quản lý trung tâm thông tin du lịch;... Mời...

   40 p hat 26/07/2021 51 0

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành (Tái bản lần 2 có chỉnh sửa): Phần 1

  Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành (Tái bản lần 2 có chỉnh sửa): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lịch sử phát triển kinh doanh lữ hành, các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành, các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành, quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp lữ hành, tổ chức kinh doanh của đại lý lữ hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   228 p hat 25/06/2021 93 4

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành (Tái bản lần 2 có chỉnh sửa): Phần 2

  Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành (Tái bản lần 2 có chỉnh sửa): Phần 2

  Phần 2 giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành; ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh lữ hành; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh chương trình du lịch; môi trường kinh doanh và chiến lược chính sách...

   267 p hat 25/06/2021 51 7

 • Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 2

  Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 2

  Tiếp theo phần 1 Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 2 giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Văn minh khu vực Trung-Nam Mĩ, văn minh Hi Lạp và La Mã Cổ Đại, văn Minh Tây Âu thời Trung Đại, sự xuất hiện văn minh công nghiệp, văn minh thế giới thế kỉ XX. Bước đầu chuyển sang nền văn minh thông tin.

   228 p hat 25/06/2021 34 0

 • Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 1

  Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 1

  Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Văn minh Bắc Phi Và Tây Á, văn Minh Ấn Độ Cổ Trung Đại, văn Minh Trung Hoa Cổ Trung Đại, văn Minh Khu Vực Đông Nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo!

   186 p hat 25/06/2021 43 0

 • Ebook Các nền văn hóa thế giới (Tập 1: Phương Đông): Phần 1

  Ebook Các nền văn hóa thế giới (Tập 1: Phương Đông): Phần 1

  Các nền văn hóa được đề cập trong cuốn Các nền văn hóa thế giới là những nền văn hóa "mang tính thế giới", đã và đang tồn tại trong tiến trình lịch sử, có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến sự phát triển của văn hóa và văn minh nhân loại hiện nay. mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   191 p hat 25/06/2021 36 2

 • Ebook Các nền văn hóa thế giới (Tập 1: Phương Đông): Phần 2

  Ebook Các nền văn hóa thế giới (Tập 1: Phương Đông): Phần 2

  Sự giao lưu văn hóa đã trở thành nhu cầu nội tại của sự phát triển văn hóa, nhờ đó nền văn hóa của dân tộc được tiếp thu thêm các yếu tố tích cực và được làm giàu thêm để phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nền văn hóa Ấn Độ và Ả Rập qua phần 2 cuốn sách.

   226 p hat 25/06/2021 30 2

 • Ebook Nhập môn khoa học du lịch - Trần Đức Thanh

  Ebook Nhập môn khoa học du lịch - Trần Đức Thanh

  Ebook Nhập môn khoa học du lịch trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm về du lịch và du khách, các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch, động cơ và các loại hình du lịch, điều kiện phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch, mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác, tổ chức và bộ máy quản lý về du lịch, khoa học du lịch....

   209 p hat 25/06/2021 57 2

 • Ebook Lịch sử văn minh Ấn Độ: Phần 2

  Ebook Lịch sử văn minh Ấn Độ: Phần 2

  "Ebook Lịch sử văn minh Ấn Độ: Phần 2" tiếp nối phần 1 với các nội dung thiên đường của thần linh; đời sống tinh thần; văn học Ấn Độ; nghệ thuật Ấn Độ; Ấn Độ và Ki tô giáo.

   249 p hat 25/06/2021 24 0

 • Ebook Lịch sử văn minh Ấn Độ: Phần 1

  Ebook Lịch sử văn minh Ấn Độ: Phần 1

  "Ebook Lịch sử văn minh Ấn Độ: Phần 1" sẽ giới thiệu đến các bạn tổng quan về Ấn Độ; Phật Thích Ca; từ Alexandre tới Aureng – Zeb; đời sống dân chúng.

   206 p hat 25/06/2021 20 0

 • Ebook Lịch sử văn minh Trung Quốc: Phần 2

  Ebook Lịch sử văn minh Trung Quốc: Phần 2

  "Ebook Lịch sử văn minh Trung Quốc: Phần 2" tiếp nối với các nội dung thời đại các nghệ sĩ; dân tộc và quốc gia; cách mạng và phục sinh, triết học Phục Hưng; đặc tính của môn Họa Trung Hoa; nghệ thuật đồ gốm, chế tạo đồ sứ... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p hat 25/06/2021 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số