• Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 1

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 1

  Cuốn 'Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0' tập hợp những bài tham luận của hội thảo “Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. Các bài viết trong kỷ yếu được chia thành 4 chủ đề, phần 1 của kỷ yếu gồm 2 chủ đề, đó là: Xu hướng đào tạo trực tuyến trong...

   310 p hat 29/11/2021 6 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 2

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 2

  Cuốn 'Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0' phần 2 bao gồm những bài tham luận liên quan đến 2 chủ đề, đó là: Nâng cao chất lượng dạy và học đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tuyến – Kinh nghiệm và giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   265 p hat 29/11/2021 7 0

 • Ebook Kiến thức căn bản về tâm lý học: Phần 1

  Ebook Kiến thức căn bản về tâm lý học: Phần 1

  "Ebook Tâm lý học căn bản: Phần 1" gồm 5 chương với các nội dung tìm hiểu tâm lý học; nền tảng sinh học của hành vi; cảm giác và nhận thức; các trạng thái ý thức; tiến trình học hỏi.

   293 p hat 29/11/2021 6 0

 • Ebook Kiến thức căn bản về tâm lý học: Phần 2

  Ebook Kiến thức căn bản về tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học căn bản: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung ký ức; tư duy và ngôn ngữ; trí thông minh; động lực và xúc cảm; tiến trình phát triển của con người; cá tính và nhân cách; hành vi ứng xử bất bình thường; chữa trị hành vi ứng xử bất bình thường; tâm lý xã hội; sống với tha nhân trong một thế giới muôn màu.

   512 p hat 29/11/2021 7 0

 • Ebook Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 1

  Ebook Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 1

  Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái luận về doanh nhân, phát triển kinh doanh và doanh nghiệp; Quản trị đại học và xu hướng đổi mới tổ chức quản lý; Nền tảng phát triển doanh nghiệp trong trường đại học

   117 p hat 29/11/2021 6 0

 • Ebook Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 2

  Ebook Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phát triển doanh nghiệp trong các trường đại học trên thế giới; Thực tiễn hình thành và phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam; Những...

   236 p hat 29/11/2021 6 0

 • Ebook Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

  Ebook Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

  Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận và phương pháp luận của tâm lý học theo quan điểm của triết học mác; Đo lường; Biểu đạt kết quả đo lường trong các nghiên cứu tâm lý học; Phương pháp chọn mẫu; Các phương pháp thường được sử...

   78 p hat 29/11/2021 3 0

 • Ebook Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

  Ebook Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú

  Tiếp nội dung phần 1, Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu Tâm lý học: Phần 2 gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sử dụng các đại lượng thống kê trong các nghiên cứu tâm lý học; Sử dụng hệ số tương quan trong các nghiên cứu tâm lý học; Thực hành sử dụng phần mềm SPSS cho một công trình nghiên cứu. Mời các...

   141 p hat 29/11/2021 1 0

 • Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 1

  Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 1

  Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 1 trình bày tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tình hình tuyển sinh và tốt nghiệp của Việt Nam trong năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hat 27/09/2021 39 0

 • Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 2

  Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 2

  Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 2 với các nội dung nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tài chính cho giáo dục nghề nghiệp, hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục...

   54 p hat 27/09/2021 20 0

 • Ebook Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Ebook Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng Kinh tế lượng trang bị cho người học những kiến thức về hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p hat 30/05/2021 30 0

 • Ebook Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Ebook Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức về: Mô hình hồi quy hai biến - một vài tư tưởng cơ bản, mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thiết, hồi quy bội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   80 p hat 30/05/2021 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số