Sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội trong mục đích sáng tạo nhóm: Góc nhìn từ thuyết học vấn xã hội và đổi mới trong môi trường nhóm

Đề tài nêu lên phương tiện truyền thông xã hội đã phát triển đáng kể trong thời đại của điện thoại thông minh và internet. Các công cụ giao tiếp trên mạng xã hội đã thay đổi sâu sắc toàn bộ cuộc sống và cách mọi người tương tác với người khác và thế giới xung quanh. Dần dần, mạng xã hội bắt đầu có vai trò thiết yếu hơn trong việc xây dựng các cộng đồng, khuyến khích mọi người tham gia vào các nhóm, trao đổi thông tin hoặc kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!