Nghiên cứu góc nhìn đối với thương hiệu trong quảng cáo sử dụng hình ảnh trên nền tảng Digital Marketing và Social Media

Bài viết này trình bày về tâm lý học về hình ảnh chính là nghiên cứu về góc độ gợi nên xúc cảm của hình ảnh. Trong digital marketing và quảng cáo, đây chính là khía cạnh khoa học quan trọng cần được chú ý đến, đơn giản vì những bức hình bạn chọn sẽ tạo ra sự khác biệt đối với việc chuyển đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!