Giáo trình môn học/mô đun: Tổ chức sự kiện (Trình độ: Trung cấp): Phần 2

(NB) Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình gồm có các chương: Chương 4: các hoạt động cơ bản giai đoạn diễn ra sự kiện; chương 5: công tác tổ chức giai đoạn kết thúc sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.