Giáo trình môn học/mô đun: Tổ chức sự kiện (Trình độ: Trung cấp): Phần 1

(NB) Nội dung giáo trình bao gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ gồm các chương: Chương 1: khái quát hoạt động tổ chức sự kiện; chương 2: các hoạt động cơ bản giai đoạn xúc tiến sự kiện; chương 3: các hoạt động cơ bản giai đoạn tổ chức sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.