Giáo trình môn học/mô đun: Tiếng Anh chuyên ngành (Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng): Phần 1

Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng là một trong những mô đun chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung, là một môn học bắt buộc với vai trò là một công cụ tạo điều kiện cho sinh viên hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, hoà nhập kinh tế thị trường thế giới. Các bài học trong giáo trình này đều có nội dung liên quan, theo thứ tự nhất định bao trùm hầu hết từ vựng, cụm từ, thuật ngữ chuyên ngành và các cấu trúc thường được sử dụng phổ biến trong nhà hàng, giúp người học tự tin giao tiếp, trao đổi và nói chuyện với khách một cách chuyên nghiệp về các tình huống giao tiếp trong nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.