Ebook Quản trị chất lượng du lịch - TS. Nguyễn Văn Hóa

Chất lượng dịch vụ du lịch là yếu tố then chốt tạo nên uy tín, thương hiệu. Nhưng chất lượng dịch vụ của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch… Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Quản trị chất lượng du lịch" do TS. Nguyễn Văn Hóa biên soạn để cùng tìm hiểu thêm về quá trình quản trị chất lượng ngành du lịch Việt Nam.