Ebook Địa lý Hà Nội - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

Nội dung cuốn sách "Địa lý Hà Nội" gồm 4 phần trình bày về vị trí địa lý; phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư Hà Nội và phần kinh tế Hà Nội. Sau mỗi phần, nội dung lại được thể hiện tóm tắt trên bản đồ, giúp cho giáo viên và học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.