Bài giảng Quan hệ Công chúng (Đinh Tiên Minh) - Bài 2

Bài giảng Quan hệ Công chúng (Đinh Tiên Minh) - Bài 2 gồm các nội dung một vài kỹ năng cần thiết Truyền thông là gì? 5C trong thông điệp truyền thông Giao thiệp với giới truyền thông. Hãy viết một bài ngắn giới thiệu về việc công ty sẽ khai trương chi nhánh mới tại Hà Nội. Bài viết này sau đó sẽ được gởi cho các phóng viên báo chí.