Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 4 - Ths. Đinh Tiên Minh

Tài trợ là một trong những hoạt động rất cần thiết cho việc đánh bóng tên tuổi, hình ảnh của cá nhân hay công ty. Tuy nhiên trước khi quyết định tài trợ cho chương trình nào thì chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng Bộ hồ sơ xin tài trợ của Nhà tổ chức. Những quyền lợi gì mà doanh nghiệp được hưởng cũng như có được so với số tiền bỏ ra... Bài 4 Tài trợ sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức đó một cách cụ thể.