Bài giảng Public relation: Chương 5 - ThS. Lê Thúy Kiều

Bài giảng Public relation: Chương 5 Hoạch định chiến lược PR, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược; Hoạch định chiến lược PR; Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo!