• Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 7 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 7 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Chương 7 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái niệm và vai trò, cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, đặc điểm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch, yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xu hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

   10 p hat 13/05/2014 231 4

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Chương 5 Tính thời vụ trong du lịch, chương học này trình bày một số nội dung cần tìm hiểu về: Khái niệm, đặc điểm, các nhân tố tác động tới tính thời vụ trong du lịch, phương hướng và biện pháp khắc phục.

   12 p hat 13/05/2014 206 4

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Chương 4 Điều kiện phát triển du lịch, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung trình bày về: Điều kiện chung, điều kiện đặc trưng và sự hình thành điểm du lịch.

   22 p hat 13/05/2014 222 4

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Chương 3 Nhu cầu du lịch, loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh du lịch, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu kiến thức về: Nhu cầu du lịch, các loại hình du lịch, các lĩnh vực kinh doanh du lịch.

   31 p hat 13/05/2014 256 6

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Chương 2 lịch sử hình thành, xu hướng phát triển và tác động kinh tế - xã hội của du lịch, cùng tìm hiểu chương học với nội dung trình bày về: Lịch sử hình thành và phát triển của du lịch, một số xu hướng phát triển của du lịch thế giới, các tác động về kinh tế xã hội của du lịch.

   14 p hat 13/05/2014 239 4

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 - ThS. Phạm Thị Thu Phương

  Chương 1 Một số khái niệm cơ bản về du lịch, mục đích chương học nhằm: Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại các định nghĩa khác nhau về du lịch, một số khái niệm về du lịch trên thế giới và Việt Nam, một số khái niệm về khách du lịch trên thế giới và Việt Nam, khái niệm và phân tích đặc điểm của sản phẩm du lịch.

   46 p hat 13/05/2014 196 4

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Phần 1 - Nguyễn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Phần 1 - Nguyễn Thị Hồng Vân

  Cùng tìm hiểu nội dung kiến thức phần 1 của bài giảng Triết học Mác - Lênin dưới đây, trong phần này trình bày nội dung cần tìm hiểu của 7 chương học sau: Chương 1 Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội, chương 2 khái lược lịch sử triết học trước Mác, chương 3 sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin, chương 4 vật...

   125 p hat 24/04/2014 263 4

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - Nguyễn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - Nguyễn Thị Hồng Vân

  Cùng tìm hiểu phần 2 của bài giảng Triết học Mác - Lênin do Nguyễn Thị Hồng Vân chủ biên, trong phần này trình bày nội dung kiến thức của 8 chương học sau: Chương 8 lý luận nhận thức, chương 9 tự nhiên và xã hội, chương 10 hình thái kinh tế - xã hội, chương 11 giai cấp và đấu tranh giai cấp, chương 12 nhà nước và cách mạng xã hội, chương 13 ý...

   138 p hat 24/04/2014 200 1

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Cùng tìm hiểu giáo trình Triết học Mác - Lênin với phần 2 Những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin. Trong phần này trình bày nội dung kiến thức của 10 chương học sau: Chương 5 vật chất và ý thức, chương 6 hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật, chương 7 những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, chương 8 những quy luật cơ...

   138 p hat 24/04/2014 278 3

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin do GS.TS Nguyễn Ngọc Long chủ biên, trong giáo trình này trình bày nội dung kiến thức phần 1 Khái lược về triết học và lịch sử triết học với kết cấu nội dung của 4 chương học sau: Chương 1 khái lược về Triết học, chương 2 khái lược về lịch sử triết học trước Mác, chương 3 sự ra đời và phát triển của triết...

   76 p hat 24/04/2014 199 2

 • Giáo trình Quản trị chất lượng du lịch - ĐH Công nghiệp TPHCM

  Giáo trình Quản trị chất lượng du lịch - ĐH Công nghiệp TPHCM

  Giáo trình "Quản trị chất lượng du lịch" gồm 9 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chất lượng du lịch và chất lượng sản phẩm du lịch, du lịch có chất lượng, những điều kiện của ngành du lịch có chất lượng, chất lượng của nơi du lịch, quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   316 p hat 18/04/2014 224 8

 • Ebook Chùa Yên Tử - Lịch sử, truyền thuyết, di tích và danh thắng - Trần Trương

  Ebook Chùa Yên Tử - Lịch sử, truyền thuyết, di tích và danh thắng - Trần Trương

  "Chùa Yên Tử" - Một lịch sử, truyền thuyết, di tích và danh lam thắng cảnh trải dài 20 cây số, dọc lộ trình của vua Trần Nhân Tông về Yên Sơn tu hành rồi hiển Phật, từ chùa Bí Thượng đến chùa Đồng, trên đỉnh Yên Sơn cao nhất vùng Đông Bắc. Ở Yên Sơn, di sản cha ông còn để lại hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am, tháp và hàng ngàn di vật cổ quý...

   157 p hat 18/04/2014 193 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số