• Bài giảng Khoa học môi trường - ĐH Khoa học Huế

  Bài giảng Khoa học môi trường - ĐH Khoa học Huế

  Bài giảng Khoa học môi trường nhằm nghiên cứu các vấn đề: Tác động qua lại giữa các thành phần vật lý, hóa học, sinh học của môi trường; Ô nhiễm và suy thoái môi trường liên quan đến các hoạt động của con người; tác động của sự phát triển địa phương, toàn cầu lên sự đa dạng sinh học và tính bền vững.

   58 p hat 27/05/2014 208 6

 • Bài giảng môn học Khoa học giao tiếp - Th.S. Nguyễn Ngọc Lâm

  Bài giảng môn học Khoa học giao tiếp - Th.S. Nguyễn Ngọc Lâm

  Sách bài giảng môn học khoa học giao tiếp nằm trong chương trình đào tạo từ xa của ngành công tác xã hội và xã hội học do thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn. Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp, vai trò và ý nghĩa của truyền thông và giao tiếp trong đời sống xã hội nói chung và trong công tác...

   100 p hat 30/08/2014 220 6

 • Giáo trình Dân tộc học đại cương - Lê Sĩ Giáo (chủ biên)

  Giáo trình Dân tộc học đại cương - Lê Sĩ Giáo (chủ biên)

  Cuốn "Giáo trình Dân tộc học đại cương" trình bày đầy đủ những nội dung cơ bản của bộ môn Dân tộc học từ đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành đến các tiêu chí để xác định tộc người và loại hình cộng đồng người, từ các vấn đề chung của xã hội nguyên thủy, các hình thái tôn giáo sơ khai đến một số vấn đề cụ thể của...

   221 p hat 27/05/2014 262 6

 • Tự nhận thức - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Tự nhận thức - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Tự nhận thức là một kỹ năng mà một nhân viên Công tác Xã hội cần có để có thể đảm bảo cho hoạt động Công tác Xã hội của mình được hiệu quả. Tài liệu "Tự nhận thức" sau đây sẽ giúp các bạn biết được về: tổng quan về tự nhận thức, nhân viên Công tác Xã hội với việc thực hành và phát triển kỹ năng tự nhận thức.

   30 p hat 30/09/2014 244 6

 • Xây dựng Mạng lưới và vận động nguồn lực - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Xây dựng Mạng lưới và vận động nguồn lực - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Tài liệu "Xây dựng Mạng lưới và vận động nguồn lực" giúp các bạn biết được nguyên nhân và cách để tổ chức mạng lưới phù hợp và hiệu quả cho hoạt động phát triển xã hội. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công tác Xã hội.

   37 p hat 30/09/2014 325 5

 • Ebook Hướng dẫn công dân thực hiện các quyền về chính trị, xã hội: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn công dân thực hiện các quyền về chính trị, xã hội: Phần 2

  Với nội dung cuốn sách tập trung vào liệt kê, phân tích và hướng dẫn công dân thực hiện những quyền lợi về chính trị, xã hội mà mình được hưởng theo quy định của Hiến pháp. Nội dung chính của các quyền này được quy định tại Chương II – Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, từ điều 14 đến 50 của Hiến pháp nước...

   89 p hat 28/05/2016 163 5

 • Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương - GVC.TS. Đoàn Đức Lương

  Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương - GVC.TS. Đoàn Đức Lương

  Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương trình bày những vấn đề chung của nhà nước và pháp luật, luật tài chính và luật ngân hàng, luật dân sự và luật hôn nhân và gia đình, luật thương mại và luật lao động, luật đất đia và luật môi trường, luật tố tụng dân sự, công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế.

   170 p hat 27/05/2014 227 5

 • Giáo trình Tin học đại cương - ĐH Khoa học Huế

  Giáo trình Tin học đại cương - ĐH Khoa học Huế

  Cuốn "Giáo trình Tin học đại cương" dành cho sinh viên ngành xã hội trình bày các vấn đề cơ bản của tin học đại cương như hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản, excel và một số vấn đề khác. Tài liệu được minh họa bằng hình ảnh rõ ràng, cụ thể, giúp sinh viên học tập hiệu quả.

   106 p hat 27/05/2014 351 5

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Văn hóa và văn hóa dân tộc - GV. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Văn hóa và văn hóa dân tộc - GV. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam: Văn hóa và văn hóa dân tộc" có nội dung trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa, về diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam, về không gian văn hóa Việt Nam, các phong tục văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, đặc trưng các vùng văn hóa...

   52 p hat 27/05/2014 251 5

 • Năng động nhóm - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Năng động nhóm - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Tài liệu "Năng động nhóm" trình bày về: tổng quan nhóm, thành lập nhóm, vai trò và hành vi nhóm, các giai đoạn phát triển của nhóm, một số kỹ năng tạo thuận lợi cho hoạt động nhóm. Đây là những kỹ năng mà một nhân viên Công tác Xã hội nên biết.

   47 p hat 30/09/2014 201 5

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng gồm 8 bài học chính. Bài 1 nêu những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những thuộc tính, chức năng, kiểu và hình thức, bộ máy Nhà nước. Bài 2 cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm về pháp luật, bản chất, thuộc tính, chức năng, vai trò, mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác, kiểu và hình thức pháp...

   257 p hat 27/05/2014 247 4

 • Giáo trình Thống kê xã hội học - Đào Hữu Hồ

  Giáo trình Thống kê xã hội học - Đào Hữu Hồ

  Trong cuốn "Giáo trình Thống kê Xã hội học" tác giả đã chọn cách trình bày và cố gắng diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất với bạn đọc. Các khái niệm, kết quả được trình bày và diễn đạt dễ hiểu, tránh dùng thuật ngữ, khái niệm trừu tượng. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên cả nước.

   210 p hat 27/05/2014 197 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số