Ebook Sơn Nam: Sài Gòn xưa - Ấn tượng 300 năm và tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long (Phần 2)

Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Sơn Nam: Sài Gòn xưa - Ấn tượng 300 năm và tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long" gồm các phần còn lại nói về: tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo!