Ebook Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn: Phần 1

Cuốn sách "Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn" là một công trình biên soạn to lớn và quý giá, là kho tàng tư liệu quý về Khoa bảng nước ta đã được nhiều nhà nghiên cứu sưu tầm, dịch thuật và khảo cứu. Cuốn sách đã thống kê được 1.571 người đỗ khoa thi Hương; 136 người đỗ khoa thi Hội; 01 người đỗ khoa thi Đình tại Trung Bộ và Nam Bộ, cùng với những thông tin quan trọng khác. Về phạm vi, cuốn sách này giới thiệu các nhà khoa bảng ở 10 tỉnh (Quảng Trị, Thừa – Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Định Tường, Gia Định, Vĩnh Long và An Giang. Kết cấu cuốn sách gồm 3 phần, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.