Ebook Hoàng Lịch (2014-2018): Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

Cuốn Hoàng lịch (2014-2018) này được xây dựng trên cơ sở của bộ lịch chính thống triều Thanh, do đích thân Hoàng đế Càn Long viết giới thiệu (phần "sao cát", "sao hung", "nên làm" và "tránh"), có tham khảo đối chiếu quy chuẩn ngày giờ thực tế tại Việt Nam (phần lịch âm, lịch dương), bổ sung thông tin về ngũ hành, ngày Trực, ngày Tú, kỵ tuổi, Hỷ thần, Tài thần và giờ tốt trong ngày để tiện theo dõi. Ebook được chia thành 2 phần, phần 1 chia sẻ về: Kiến thức chung về chọn ngày, chọn giờ; hướng tài thần, hướng và giờ hỷ...