Ebook Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm" do NXB Công an nhân dân ấn hành gồm các nội dung: Trận phản kích, nỗi cô đơn của Langlais, những khẩu súng cao xạ, những ngôi sao cấp tướng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.