Ebook Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

Phần 1 ebook "Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm" do NXB Công an nhân dân ấn hành gồm các nội dung: Bản đồ cứ điểm Điện Biên Phủ 1954, lịch chiến sự, cuộc hành quân Castor, cuộc hành trình, bãi nhảy dù Natacha,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.